Update 7: Globalisering II

One thought on “Update 7: Globalisering II

  1. dat laatste commentaar, dat de overheid zich goed inspant om belangenbehartiging te doen door bedrijven is me al lang bekend. Het is zelfs zo dat een bedrijf in NL, en in de meeste westerse landen, meer ‘rechten’ heeft dan een individu. Misschien kan je daar eens onderzoek naar doen hoe het daar mee gesteld is? Denk b.v. aan schuldsanering, belastingvoordeel, regelgeving, strafrecht…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *