Update 4: Onderwijs

Soms leer je de meest verrassende dingen op de momenten dat je dat het minst verwacht. Zo las ik een motie van Harm Beertema (PVV), een voormalig leraar Nederlands in Rotterdam, over de invulling van het onderwijs. Ik citeer: [de kamer] verzoekt de regering om, in het onderwijs expliciet aandacht te besteden aan de westerse … Continue reading Update 4: Onderwijs